IBSR? Over 5 jaar weet iedereen wat dat is!

Toen ik laatst een presentatie aan huisartsen gaf over IBSR riep men direct: "alweer zo’n nikszeggende afkorting voor een psychologische behandeling!"
Ze hebben gelijk. Ook psychologen gebruiken allerlei afkortingen  om hun “producten” aan te duiden.
 

IBSR, de klinische toepassing Van The Work van Byron Katie, heeft echter zoveel potentieel dat deze afkorting snel gemeengoed zal worden.  IBSR zal steeds meer in zwang raken omdat het goed, snel en krachtig werkt. The Work van Byron Katie kan iedereen zelf doen. Voor de klinische toepassing  kun  je bij steeds meer psychologen terecht. Dan heet het IBSR; Inquiry  Based Stress Reduction. 

 

IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, is een geprotocolleerde methode om cognities experiëntieel en meditatief uit te dagen. In de afgelopen jaren heb ik zeker honderd cliënten geholpen zich deze methodiek eigen te maken. Cliënten waren verrast door de snelle en krachtige werking. Ook als ze gedacht hadden langere tijd in therapie te moeten konden ze sneller dan verwacht alleen verder. “Ik voel me bevrijd, opgelucht”  geven cliënten aan.  Met behulp van deze methode krijg je snel emotioneel inzicht en doe je ingrijpende ontdekkingen over je zelf en de ander. Het doet een beroep op the wise mind en gaat daarin verder dan andere vormen van cognitieve therapie. Het resultaat is: helderheid, opluchting, vermindering van angst en depressie, herkennen van projecties, verlossing uit de slachtofferpositie en van boosheid, toename van autonomie en vrijheid.

 

The Work van Byron Katie bestaat uit vier vaste vragen en zogenoemde omkeringen . De te onderzoeken cognities (gedachten)  kun je opsporen met behulp van een werkblad “oordeel over je naaste”, dat te downloaden is van internet.  Ook is er een werkblad om je gedachten systematisch te onderzoeken. Je kunt dus als je wilt zonder psycholoog aan de slag. Dan doe je the Work van Byron Katie zelf. 

 

Uit eigen ervaring weet ik dat je eigen denken je gemakkelijk voor de gek houdt. Een psycholoog die opgeleid is in IBSR kan je helpen the Work nog beter  uit te voeren.  De getrainde psycholoog  houdt je scherper en eerlijker  naar  jezelf bij het onderzoeken van je eigen overtuigingen.  De psycholoog kan je op respectvolle en niet bedreigende manier inzicht geven in je  eigen belemmerende (oude, diep ingesleten) kernovertuigingen en kan je de weg laten ontdekken hiermee anders om te gaan.

 

De psycholoog stelt alleen vragen, de cliënt doet zelfonderzoek. Er zijn geen discussies, geen duidingen, geen vragen om rationele alternatieven te formuleren. Het gaat er dus niet om dat je positief of beter leert denken. Helder denken, helder voelen; dat is wat je ervaart als je IBSR therapie volgt. 

 

Met IBSR start een psycholoog na diagnostiek, en op grond van een behandelplan dat met jou als  cliënt is besproken.  De psycholoog kan je dan een goede suggestie geven welke gedachten te onderzoeken. Het kan gaan over iets uit het verleden, het hier en nu, een persoon of een groep personen, of in een latere fase van de therapie over jezelf.  

 

IBSR  wordt door psychologen ingezet bij diverse angstklachten, identiteitsvraagstukken, keuzeprobleem, depressieve klachten, lage zelfwaardering, partner relatieproblemen, conflicten, boosheid, pijnklachten, somatische ziekten, verstoord lichaamsbeeld etc.  

 

Op  www.thework.com kun je meer informatie vinden over the Work om direct zelf aan de slag te gaan: werkbladen, uittreksel van het boek Vier vragen die je leven veranderen en video’s waarin je ziet hoe the work kan werken. Je kunt zelf aan de slag met the work.  Er is ook een app beschikbaar. 

 

Voor IBSR, de klinische toepassing, kun je bij steeds meer  psychologen terecht. Cliënten en hulpverleners zijn zo enthousiast en merken dagelijks de krachtige, effectieve manier van IBSR dat iedereen binnen de kortste keren niet alleen the Work van Byron Katie, maar ook IBSR zal kennen! Lingsma Psychologie biedt IBSR als blended therapie aan: een combinatie van face to face en on line therapie.