no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Waarneming

Over waarneming tijdens vakanties zijn afspraken gemaakt met de collega's van maasdorppsychologen
Voor mijn vakantie bespreken we of je behoefte hebt aan een contact met een van de waarnemende collega's zodat deze geïnformeerd kunnen worden.
Bij dringende zaken en crisis kun je contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost.