no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Klachten & verbeterpunten

 
Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, de bejegening , de rekening.
 

Heb je vragen, klachten of verbetertips, laat het dan weten! Het houdt me scherp en zo ontstaat de kans om oplossingen te vinden en hulpverlening te verbeteren.

 

Je kunt een klacht indienen bij de klachten en geschillencommissie van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de LVVP. Meer info over klachtrecht (Wkkgz) vind je op de site van de LVVP.

  • Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.

  • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.

  • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.

  • Je kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

 
Heb je klachten over de bezuinigingen, kom je erdoor in de problemen of heb je vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met het eigen risico? E mail:  meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem): 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Voor problemen met de zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).