Schemagerichte therapie

 

Vaak is cognitieve therapie voldoende om emotionele problemen te overwinnen, soms niet. Als je telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in jouw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema's. Als je je bijvoorbeeld voortdurend afgewezen voelt, het idee hebt er niet bij te horen, jezelf blijft opofferen voor anderen, altijd maar "foute mannen" treft. Schematherapie kan dan helpen om patronen te doorbreken.  Schema's zijn overtuigingen en gevoelens over jezelf en de omgeving, die je hebt aangenomen zonder daarover vragen te stellen. Schema's ontwikkelen zich in de kindertijd en breiden zich daarna snel uit. Als een schema wordt opgeroepen door bepaalde gebeurtenissen, worden onze gedachten en gevoelens door schema's gedomineerd. Schema's zou je kunnen zien als valkuilen; voor je het weet ben je er in terechtgekomen. 

Bij schema therapie wordt in eerste instantie onderzocht welke schema's een rol spelen. Zo kun je leren welke (jeugd)herinneringen, emoties, lichamelijke gevoelens, gedachten (cognities) en coping stijlen  samenhangen met jouw schema's. De therapie helpt je je eigen valkuilen te herkennen, er uit te blijven of, wanneer je er toch in getuind bent, er weer snel(ler) uit te komen. 

 

Leestips:


Patronen doorbreken
negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
Auteur: Hannie van Genderen 

 

Leven in je leven
Leer de valkuilen in je leven herkennen
Auteur: J. Young