no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

 

IBSR

Ibsr geeft meteen diepgaande inzichten. Het maakt je duidelijk hoe je gedachten ten onrechte als feiten kunt ervaren.  
Je gaat voelen hoe het is om je eigen gedachten eens niet als waarheid te zien. Een gedachte is een gedachte. Geen feit.

Inquiry Based Stress Reduction, de klinische toepassing van the Work van Byron Katie, is een methode om gedachten (cognities) te onderzoeken op een niet oordelende wijze. 
Er wordt een appèl gedaan op de innerlijke wijsheid, in plaats van vooral op de ratio.
Het onderscheid zich van klassieke cognitieve uitdaagtechnieken omdat je leert omgaan met je denken in plaats van je gedachten te bestrijden. Je hoeft je gedachten niet te veranderen, en je leert vragen stellen en te beantwoorden over je eigen denken. Je merkt dat je bereid bent om te gaan met de werkelijkheid, ook al gaat dat gepaard met emotionele en lichamelijke pijn , gedachten en gevoelens die je liever niet had.
 
In deze therapie ligt het accent in eerste insatntie op onderzoeken welke terugkerende gedachtenpatronen je gedachten vaak produceren. Je leert je gedachten, emoties en lichamelijke gevoelens observeren door steeds op dezelfde manier je gedachte over de realiteit van dat moment te blijven onderzoeken met behulp van vaste vragen.
 
 
Na de intake kun je in ongeveer 5-10 sessies deze methode eigen maken (zorgzwaarte pakket middel of intensief). Vaak in combinatie met elementen van  ACT, ook gerekend tot de derde generatie gedragstherapie