no three wijsheden teksten grafisch delen vermenigvuldigen haven t failed victim own mind think

Kosten en vergoedingen 2023

 

Sinds januari 2022 veranderden de vergoeding en declaraties voor psychologische zorg doordat het zorgprestatiemodel werd ingevoerd. Klik hier voor meer info.

Behandeling wordt alleen vergoed als huisarts of bedrijfsarts heeft verwezen en als er sprake is van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM-V). 
Niet vergoed worden: Werkgerelateerde problemen (burn out), aanpassingsproblemen, enkelvoudige fobie, identiteits-en levensfaseproblemen, slaapproblemen,  partner-relatietherapie.  De kosten komen dan geheel voor jouw rekening (onverzekerde zorg). 
Soms is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk, informeer bij de verzekeraar. Eventueel kan de werkgever meebetalen. Klik hier voor een overzicht van de kosten (2024) bij onverzekerde zorg zoals wanneer je geen verwijzing hebt, bij relatietherapie en coaching, supervisie of geleide intervisie.


Contracten met verzekeraars

Wanneer Lingsma Psychologie een contract heeft met je zorgverzekeraar, worden de kosten, tot een bepaald maximum,  rechtstreeks door de verzekeraar aan ons betaald. De verzekeraar zal dit verrekenen met het eigen risico (€385). 


Lingsma Psychologie heeft, ook in 2024, contracten met alle verzekeraars.
 

Tarieven 2024 

Het tarief afhankelijk is van de duur van consulten.  De tarieven zijn afhankelijk van de contracten die ik afsluit met de zorgverzekeraars. De tarieven bij de verschillende zorgverzekeraars zullen iets hoger of juist iets lager dan genoemde bedragen liggen. Indicatie van de kosten:

 

o CO0042 Diagnostiek 5 minuten €35,56
o CO0107 Behandeling 5 minuten €27,91
o CO0172 Diagnostiek 15 minuten €61,31
o CO0237 Behandeling 15 minuten €49,89
o CO0302 Diagnostiek 30 minuten €101,78
o CO0367 Behandeling 30 minuten €85,16
o CO0432 Diagnostiek 45 minuten €142,31
o CO0497 Behandeling 45 minuten €120,99
o CO0562 Diagnostiek 60 minuten €163,37
o CO0627 Behandeling 60 minuten €143,71
o CO0692 Diagnostiek 75 minuten €199,03
o CO0757 Behandeling 75 minuten €176,88
o CO0822 Diagnostiek 90 minuten €244,07
o CO0887 Behandeling 90 minuten €216,11
o CO0952 Diagnostiek 120 minuten €351,55
o CO1017 Behandeling 120 minuten €317,73
o OV0007 Intercollegiaal overleg >5 min €22,18
o OV0008 Intercollegiaal overleg >25 min €67,62
o TC0009 Reistijd <25 min €30,75
o TC0010 Reistijd >25 min €79,30
 

Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.

 

De kosten die in rekening worden gebracht gelden voor consulten en "indirecte tijd":

1) afspraak plannen , inschrijven in patientendossier, intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier  20 uitwerken evt tests, rom metingen, testverslagen, intakeverslag en behandelplan 3) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen, face to face gesprekken en evt ook e health 4) inhoudelijk email- (clientenlogin) en/of telefonisch contact 5) e health behandeling viua therapieland 6) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts ( na schriftelijke toestemming). 

 

Let op

Afmeldingen uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven (cliëntenlogin, bellen , sms of e-mail), anders worden de kosten (€50,-)  bij jou in rekening gebracht en niet bij de zorgverzekeraar. 

 

Contact met zorgverzekeraar aan te raden: 
Je doet er verstandig aan de polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg je in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met de zorgverzekeraar. 

Klachten over de bezuinigingen,  problemen of heb je vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kun je deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).