zorgprestatiemodel 2022

11-10-2021 - Remko Lingsma

Met ingang van 1-1-2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dat gaat betekenen dat er weer per consult gaat worden afgerekend en per maand wordt gedeclareeerd.

Er komen standaardtarieven voor verschillende soorten consulten (diagnostiek en behandeling).  Er zal gewerkt worden met bepaalde tijdsblokken (consult van 15-30 minuten, 30-45 minuten, 45-60 minuten, etc.).
Tevens zal de zorgvraagtypering van belang zijn bij het vaststellen van het tarief. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 
Deze zorgvraagtypering zal onder andere bepaald worden aan de hand van een vragenlijst.
De indirecte tijd zal ik niet meer apart hoeven te noteren, maar er zal in de tarieven een soort gemiddelde 'administratie-tijd' worden meegenomen.
 
Wat zult u van dit alles merken?
1)U zult veel vaker op het overzicht van uw verzekeraar een nota van mij zien
2)uw eigen risico zal meteen worden aangesproken. Het eigen risico zal worden bekeken per kalenderjaar en niet meer zoals voorheen per behandeljaar.   
Doordat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 ingaat zullen alle behandelingen per 31-12-2021 (administratief) worden afgesloten en gedeclareerd, waardoor de verzekeraar het nog openstaande  eigen risico over 2021 in rekening zal brengen.
Wanneer wij de behandeling voortzetten in 2022 zal ik waarschijnlijk half februari bij uw verzekeraar de declaraties over januari indienen, waarna de verzekeraar bij u aanklopt om het (deel van) het eigen risico van 2022 te innen.